space
Çevre Mühendisliği

Bölümümüzde; öğrencilere su, hava, toprak kirliliği, doğal kaynakların kullanımı, geliştirilmesi ve yönetimi, evsel ve endüstriyel atıkların arıtılması gibi konularda teorik bilgiler ve pratik uygulamalar ile alt yapı kazandırılarak, su, hava ve toprak kaynaklarının en iyi şekilde geliştirilip yönetilmesi, çevre kirliliğini engelleyerek sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması için ihtiyaç duyulan, profesyonel sorumlulukları üstlenebilecek kalifiye çevre mühendislerinin yetiştirilmesi hedeflenmektedir. 

 

İletşim Bilgileri

Adres: Bitlis Eren Üniversitesi Kampüsü, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Kat:1, 13000, BİTLİS

Tel: +90 434 2283127

E-Posta

icon
Yaz Okulu İle İlgili YÖK Kararı gereği diğer Yüksek Öğretim Kurumlarından ders alınabilmektedir!!!
 
 
Tarih: 11.07.2014 16:37:11

 

space

Tüm hakları saklıdır ve Bitlis Eren Üniversitesine aittir.